Peutergroep (2-3)

 

Worden de kinderen iets groter dan volgen ze een steeds vaster dagritme met elkaar. We werken vanuit een duidelijke structuur, waar veel kinderen zich veilig bij voelen. De kinderen weten wat ze kunnen verwachten en wat er van hen verwacht wordt. Dat geeft zekerheid en vertrouwen.

Na het eten is er voor iedereen een rustmoment. Sommige kinderen gaan slapen, andere doen een rustige activiteit met de pedagogisch medewerkers. Elk kind slaapt net zo lang (of niet), zoals ze dat thuis gewend zijn.

Onze locaties beschikken over heerlijke buitenplekken.

 

Er is een natuurtuin waarin volop ruimte is om te spelen. Er is aandacht voor zelfstandig spel en om samen met anderen te groeien. De fantasie wordt geprikkeld, door te spelen, te bouwen, te klimmen of te tekenen. Er wordt geknutseld, gezongen, gegymd en als kinderen dat willen en mogen worden er uitstapjes gemaakt. We sluiten aan op de leefwereld van de kinderen en bieden een grote variatie aan activiteiten. Alles afgestemd op de verschillende ontwikkelniveaus.

We vinden het belangrijk dat de fantasie geprikkeld blijft. De themadagen die we door het jaar heen organiseren spelen hierop in en worden dan ook altijd met veel enthousiasme door kinderen en ouders beleefd.

Kom een keertje kijken