Veiligheid en gezondheid

 

Wij doen er altijd alles aan om onze kinderen, ouders en medewerkers een veilig en vertrouwde omgeving te geven. Een omgangscultuur van openheid en eerlijkheid vormt hiervoor het fundament. Hieraan ten grondslag ligt het Veiligheids- en gezondheidsplan. In dit beleidsstuk wordt helder omschreven hoe wij omgaan met risico’s van uiteenlopende aard die zich binnen de opvang zouden kunnen voordoen. Het veiligheids- en gezondheidsplan is geen dode letter. Elk jaar wordt het plan door onszelf en de oudercommissie kritisch bekeken. Daarnaast wordt het doorlopend besproken met de groepsmedewerkers. We beschouwen het plan als een levend document dat regelmatig bekeken en waar nodig aangepast wordt.

Ons veiligheidsplan bekijkt u hier.
Klik hier voor ons Voedingsbeleid.

 

Goede voeding is voor ons belangrijk. Elk kind verdient het om gezond op te groeien. Goede voeding speelt daar een essentiële rol in. Het is een belangrijk onderdeel in de opvang die wij bieden. We zorgen voor een gezonde maaltijd en eten samen in een gezellige sfeer.

Zowel op het kinderdagverblijf als op de BSO bieden wij de kinderen aan het eind van de dag een voedzame en verantwoorde warme maaltijd. Alle kinderen gaan samen aan tafel. Zo is het voor de kinderen een geweldige sociale activiteit en worden zij gestimuleerd om goed te eten. Voor u biedt het de kans om aan het eind van een drukke werkdag nog even gezellig tijd met uw kind door te brengen zonder zorgen om boodschappen en maaltijden klaarmaken.

Kom een kijkje nemen